Back to Top

BDSM seksisõnastik

Lepingud

Kokkulepped on oluline kommunikatsioon enne iga seanssi, kus selgitatakse eelistusi, tabusid ja turvalisi sõnu.  

Elemendi valikud:

Artikli number: 9

Kategooria: A

https://est.bdsm-sex-dictionary.com/details_est.php?id=9

Prindi artikkel

Ajakohastamine: Tue, 30.03.2021Olemasolevad tõlked:

Absprachen

Споразумения

协定

Aftaler

Agreements

Sopimukset

Accords

Συμφωνίες

Accordi

合意事項

Līgumi

Susitarimai

Overeenkomsten

Umowy

Acordos

Acordos

Acorduri

Соглашения

Avtal

Dohody

Sporazumi

Acuerdos

Dohody

Megállapodások