Back to Top

BDSM seksisõnastik

Algolagnie

Algolagnia (kreeka algos "valu" ja lagneia "iha") on 19. sajandi lõpust pärit kliiniline neologism, mis kirjeldab valuärrituste tekitamisest ja saamisest saadavat naudingut. Termin on suures osas asendunud sünonüümse terminiga sadomasohism, kusjuures passiivne algolagnia on asendatud masohismiga ja aktiivne algolagnia sadismiga. Passiivset aspekti võib nimetada ka algofiiliaks (kreeka keeles philia "armastus"), naudingu valuks või valuhorniaks, mis on harva kasutatav termin masohismi kohta. Selle termini taga on algomaania (kreeka keeles mania "hullumeelsus"), mis kirjeldab patoloogilist soovi valu järele.

Seksuaalmeditsiinilise diagnostika või psühhoanalüüsi kontekstis mõistetakse algolagniat kui ravi vajavat, analoogselt sadomasohhismiga, kui seksuaalne rahuldamine on raske või tundub võimatu ilma asjakohaste praktikateta ja selle tulemusena tekib kannatanud isikul vastav kannatuste surve. Algolagnia on loetletud haiguste ja nendega seotud terviseprobleemide rahvusvahelises statistilises klassifikatsioonis (ICD) seksuaalse eelistuse häire all koodinumbriga F65.5.
  

Veebilinkid:
https://www.icd-code.de/icd/code/F65.-.htmlElemendi valikud:

Artikli number: 23

Kategooria: A

https://est.bdsm-sex-dictionary.com/details_est.php?id=23

Prindi artikkel

Ajakohastamine: Sat, 10.04.2021Olemasolevad tõlked:

Algolagnie

Algolagnie

Algolagnie

Algolagnie

Algolagnie

Algolagnie

Algolagnie

Algolagnie

Algolagnie

アルゴリーニ

Algolagnie

Algolagnie

Algolagnie

Algolagnie

Algolagnie

Algolagnie

Algolagnie

Альголагни

Algolagnie

Algolagnie

Algolagnie

Algolagnie

Algolagnie

Algolagnie