Back to Top

BDSM seksisõnastik

Ühendus

Mõiste "kogukond" tähistab kõikide queer-inimeste, -organisatsioonide ja -asutuste kogumit mingis piirkonnas (tavaliselt piirdub see linna, osariigi või riigiga). Ühine nimetaja on sageli ühine pühendumus sotsiaalsetele ja poliitilistele eesmärkidele.  





Elemendi valikud:

Artikli number: 134

Kategooria: C

https://est.bdsm-sex-dictionary.com/details_est.php?id=134

Prindi artikkel

Ajakohastamine: Sat, 05.06.2021



Olemasolevad tõlked:

Community

Общност

社区

Fællesskab

Community

Yhteisö

Communauté

Κοινότητα

Comunità

コミュニティ

Kopiena

Bendruomenė

Gemeenschap

Wspólnota

Comunidade

Comunidade

Comunitate

Сообщество

Gemenskapen

Komunita

Skupnost

Comunidad

Společenství

Közösség