Back to Top

BDSM seksisõnastik

CAFAB

Lühend CAFAB tähistab "coercively assigned female at birth" (sunniviisiliselt määratud naissoost sünnihetkel). Sellist sõnastust kasutavad peamiselt isikud, kellele on sünniga määratud naissugu ja keda on vastavalt opereeritud ilma nende nõusolekuta. Seda sõnastust võivad aga kasutada ka trans-inimesed, kes väljendavad, et neile on määratud sugu, millesse nad ei tunne end oma suguelundite tõttu kuuluvat.  

Elemendi valikud:

Artikli number: 119

Kategooria: C

https://est.bdsm-sex-dictionary.com/details_est.php?id=119

Prindi artikkel

Ajakohastamine: Thu, 03.06.2021Olemasolevad tõlked:

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB

CAFAB